Informacje techniczne

Informacje techniczne uzupełniają arkusze techniczne oraz wytyczne dotyczące przerobu i zawierają informacje dotyczące odpowiedniego postępowania z polakierowanymi powierzchniami.

Tutaj znajdziesz odpowiednie informacje techniczne