85

IGP-RAPID®primer 85

85

Podkład do systemów dwuwarstwowych. Idealny podkład do stosowania w połączeniu z powłokami proszkowymi z serii 88.

Wysoce reaktywny podkład do powlekania proszkowego na bazie żywicy poliestrowej do nakładania przy bardzo niskich temperaturach utwardzania już od 125 °C. Nadaje się do przemalowywania lakierami ciekłymi i powłokami proszkowymi z serii IGP 88. Podkład zapewnia silną przyczepność do warstwy nawierzchniowej i charakteryzuje się szeregiem pozytywnych właściwości: doskonałym uszczelnieniem, dużą elastycznością powłoki i bardzo dobrą szlifowalnością.

85
IGP-RAPID®primer
854S

Wysoce reaktywny podkład jako warstwa podkładowa pod ciekłe i proszkowe powłoki nawierzchniowe.