TI109 - Ekologiczne znaki jakości – z powłokami proszkowymi firmy IGP przyjaznymi dla środowiska

Wprowadzenie

Problematyka zrównoważonego budownictwa przyczyniła się do powstania ważnych systemów certyfikacji i certyfikatów dotyczących budynków. Zrównoważony rozwój powinien być zapewniony przy uwzględnieniu społecznych, ekonomicznych i ekologicznych aspektów (zasada trzech filarów zrównoważonego rozwoju). Ocena wymagań w ramach tych trzech filarów może być bardzo różna.
Niniejsza informacja techniczna odnosi się do poszczególnych certyfikatów Green Building Label w kontekście lakiernictwa proszkowego i ma pomóc w podjęciu odnośnych decyzji.

Certyfikaty Green Building Label takie jak MINERGIE-ECO, LEED, BREEAM lub DGNB dotyczące obiektów, obejmują kryteria wykluczenia w zakresie stopnia zgodności ze standardami ekologicznymi w budownictwie i standardami mającymi znaczenie dla zdrowia, w odniesieniu do poniższych grup materiałów:

 • VOC (volatile organic compound), produkty zawierające rozcieńczalników
 • metale ciężkie, takie jak ołów, cynk lub związki tych metali
 • emisja substancji szkodliwych (substancje toksyczne w przestrze ni mieszkalnej) takich jak formaldehydy, biocydy

 

Aby było możliwe spełnienie powyższych wymagań, materiały te nie mogą być składnikiem mieszanin lakierniczych.

Farby proszkowe firmy IGP nie zawierają składników toksycznych, mutagennych lub rakotwórczych. Farby proszkowe firmy IGP nie zawierają rozcieńczalników. Farby proszkowe firmy IGP nie zawierają metali ciężkich. Ponadto szlam lakierniczy powstający podczas odzysku metali nie zawiera lotnych związków organicznych, a także substancji toksycznych lub niebezpiecznych dla środowiska wodnego.

Firma IGP Pulvertechnik AG kupuje surowce, których warunki pozyskiwania i unikalność są znane, a producenci pochodzą z regionów gwarantujących efektywne warunki transportowe.

Firma IGP Pulvertechnik zaleca następujące systemy lakiernicze do powlekania elementów wykonanych z aluminium i stali w budownictwie naziemnym, spełniające wymagania certyfikatów Green Building Label oraz wymagania organizacji jakości w zakresie powlekania elementów konstrukcyjnych (aluminium) – Qualicoat i GSB:

IGP-HWFsuperior – farba proszkowa na bazie zmodyfikowanego poliestru, wyjątkowo odporna na działanie warunków atmosferycznych

IGP-HWFclassic – farba proszkowa na bazie zmodyfikowanego poliestru, wysoce odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych

IGP- DURA®face – farba proszkowa na bazie poliestru, odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych

IGP- DURA®xal – wyjątkowo atrakcyjny pod względem ekologicznym substytut powierzchni anodowanych (eloksalowanych).

Poniżej przedstawiamy dwa przykłady, jak powłoki proszkowe firmy IGP przyczyniają się do spełnienia kryteriów certyfikatów Geen Label Building:

Przykład BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) pozwala ocenić wpływ budynku na środowisko od chwili projektowania poprzez wykonanie aż do eksploatacji. Wpływ na środowisko jest opisany w oparciu o następujące kategorie:

 • Zarządzanie: aspekty związane z ogólnymi procesami
 • Zdrowie i komfort: aspekty związane z wnętrzami budynków i obszarem na zewnątrz
 • Energia: energia eksploatacyjna i CO2
 • Woda: aspekty związane ze zużyciem i stratami
 • Materiały: wpływ zastosowanych materiałów na środowisko
 • Ekologia terenu: aspekty związane z ekologiczną wartością terenu
 • Zanieczyszczenie: aspekty związane z zanieczyszczeniem powietrza i wody

Wpływ powłok proszkowych

Powłoki proszkowe mogą mieć znaczenie przede wszystkim w obszarze „materiałów”. W tym przypadku chodzi zasadniczo o substancje szkodliwe dla środowiska.

Farby proszkowe firmy IGP nie zawierają rozpuszczalników i substancji szkodliwych dla środowiska, dzięki temu przyczyniają się do uzyskania pozytywnej oceny w kategorii „materiały”.

Przykład DGNB

W swojej klasyfikacji Niemieckie Towarzystwo Budownictwa Zrównoważonego (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) poza aspektami ekologicznymi uwzględnia w coraz większym stopniu także aspekty ekonomiczne i socjokulturowe. Oznacza to, że w procesie certyfikacji DGNB bierze pod uwagę wszystkie trzy filary zrównoważonego rozwoju. Kategorie oceny:

 • Ekologia
 • Ekonomia
 • Aspekty społeczne i funkcjonalne
 • Technika
 • Procesy
 • Lokalizacja

Słaby wynik w jednej kategorii nie może być zrównoważony przez dobry wynik w innej kategorii. W zależności od osiągniętego stopnia zgodności obiekt zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy (złotej, srebrnej, brązowej).

Wkład farb proszkowych firmy IGP

Na ocenę stopnia zgodności w kategorii ekonomicznej farby proszkowe pozytywnie wpływają dzięki obniżonym kosztom okresu użytkowania (np. produkty IGP-HWF) i/lub zoptymalizowanym kosztom utrzymania (np. wydłużenie okresów pomiędzy czyszczeniem elewacji).

Na ocenę w kategorii „ekologii” pozytywny wpływ ma także rezygnacja ze stosowania rozpuszczalników i substancji szkodliwych dla środowiska. W tej kategorii ocenia się ponadto zanieczyszczenie środowiska i możliwość likwidacji.

Do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska farby proszkowe zasadniczo przyczyniają się dzięki zoptymalizowanej reaktywności (niskotemperaturowe farby proszkowe o niskiej temperaturze wypalania).