Troska o ludzi i środowisko

Technologia farb proszkowych stanowi zrównoważone rozwiązanie lakiernicze. Postrzegamy zrównoważony rozwój jako element naszej tożsamości, dlatego każdy aspekt naszego działania jest przejawem troski o ludzi, zasoby i środowisko.

Świadcząc usługi najwyższej jakości, pragniemy dołączyć do grona wiodących producentów systemów farb proszkowych. Nie tylko dostarczamy farby proszkowe, lecz także towarzyszymy naszym klientom we wszystkich czynnościach: podczas procesu powlekania, przy maszynie, na placu budowy lub podczas stosowania farb proszkowych. W ten sposób firma IGP gwarantuje, że jej własne rozwiązania przez cały cykl swojego życia przyczynią się do odpowiedzialnego traktowania zasobów i energii, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ludzi. Zrównoważony rozwój jest na stałe wpisany w strategię firmy IGP. Mamy silną motywację, aby w każdym z obszarów nie tracić z pola widzenia aspektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Staramy się tak dobierać dostawców, partnerów biznesowych i łańcuchy dostaw, aby ich zachowanie było zgodne z naszymi firmowymi normami etycznymi.

Tematy, które nas aktualnie zajmują

 • Know-how w zakresie produkcji farb proszkowych
  Będąc pionierem branży lakiernictwa proszkowego, firma IGP Pulvertechnik AG dysponuje obszernym know-how.
  Więcej
 • Nie dla lotnych związków organicznych (VOCs)  
  Rezygnacja z lotnych związków organicznych (VOCs) pomaga chronić środowisko.
  Więcej
 • IGP Company Challenge i MyClimate
  Koncepcja zrównoważonego rozwoju należy już od dziesięcioleci do podstawowych zasad działania firmy. Teraz także nasi uczniowie włączają się w jej realizację.
  Więcej
 • Trwałe powłoki to kluczowy czynnik
  Wysokiej jakości farby proszkowe IGP trwale zabezpieczają budynki, jednocześnie chroniąc zasoby i środowisko.
  Więcej
 • Green Building Labels wyznaczają standardy na całym świecie
  Ochrona klimatu dotyczy również budynków. Wytyczne w zakresie budowy nieuciążliwej dla środowiska stanowią «Green Building Labels».
  Więcej
 • Deklaracja Środowiskowa Produktu dostarcza dokładnych i ważnych informacji
  Deklaracja Środowiskowa Produktu dostarcza transparentnych i kwantyfikowanych informacji na temat wpływu naszych produktów na środowisko.
  Więcej

Stałe innowacje

Znaczącą część swoich dochodów firma IGP Powder Coatings inwestuje w badania, rozwój i innowacje.

Farby proszkowe odbijające promieniowanie podczerwone

Farby proszkowe odbijające promieniowanie podczerwone ograniczają
nagrzewanie się powierzchni.

Duży odzysk

Farby IGP-Effectives® zapewniające
najwyższy wskaźnik odzysku.

Oszczędność energii

Systemy niskotemperaturowe
zapewniające znaczącą
oszczędność energii.

 • "Nasi praktykanci są aktywnie zaangażowani w ochronę klimatu. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni."

  Karin Meier-Züllig
  Apprenticeship Specialist | IGP Powder Coatings Switzerland

Człowiek w centrum uwagi

Nasze działania skupione są na ludziach – zarówno własnych pracownikach, jak i naszych klientach.
 • Pracownicy

  • Zarządzenie zdrowiem i bezpieczeństwem

   Zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników jest dla firmy IGP bardzo ważne. Dzięki ciągłemu dalszemu kształceniu w zakresie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, jak również zwiększaniu czujności pracowników przez ukierunkowane działania prewencyjne możliwe jest z roku na rok stopniowe redukowanie wypadków.

   W celu poprawy zdrowia wszystkich pracowników organizowane są regularne wydarzenia i kampanie; oferowane są również zniżki na zajęcia sportowe. W pracowniczej restauracji w siedzibie głównej kładzie się duży nacisk na zrównoważone posiłki. Ponadto kadra zarządzająca odbywa regularne szkolenia, aby móc jak najlepiej wspierać pracowników w zakresie zdrowia.

  • Nowoczesny pracodawca i równowaga między pracą a życiem prywatnym

   Elastyczny czas pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin i pracy zdalnej, równość wynagrodzeń, wspieranie doskonalenia zawodowego, kształcenie uczniów, samodzielna praca w zmotywowanych zespołach, udział pracowników w wyznaczaniu celów, długi staż pracy: w firmie IGP Powder Coatings to wszystko jest oczywiste.

  • Uczniowie i edukacja klimatyczna

   IGP Powder Coatings oferuje blisko 30 uczniom w zakładzie w Szwajcarii, a od 2022 roku również w Austrii, kształcenie praktyczne w 8 różnych dziedzinach nauczania. Odpowiedzialność społeczna w regionie jest dla nas oczywistością. Realizując IGP Company Challenge we współpracy z MyClimate, firma chce uwrażliwić uczniów na zagadnienia związane z ochroną klimatu. Program ten jest realizowany co dwa lata wspólnie z uczniami.

 • Zarządzanie

  • Jasna wizja

   IGP Powder Coatings – trwałe rozwiązanie dla projektowania i ochrony powierzchni. Wyrazistość opiera się na dwóch podstawowych funkcjach, które powłoka powierzchni musi spełniać. Funkcje te połączone z trwałością składają się na zadanie, które w firmie IGP realizujemy każdego dnia.

  • Pielęgnowane wartości

   Pielęgnowane wartości to dla firmy IGP Powder Coatings najważniejszy filar myślenia i działania w duchu zrównoważonego rozwoju. Pasja, partnerstwo, duch zespołowy i niezawodność to oczywiste elementy składające się na gotowość do intensywnej pracy.

  • Zakomunikowana strategia

   Wyraźne zakomunikowanie strategii firmy gwarantuje, że wszyscy pracownicy ją zrozumieją. W ten sposób firma IGP Powder Coatings zapewnia wspólne osiągnięcie celów.

 • Zwei Mitarbeitende der IGP Pulvertechnik AG unterhalten sich über Pulverlacke | © IGP Pulvertechnik AG

  Produkty i usługi

  • Rygorystyczne zarządzanie portfolio

   Rygorystyczne zarządzanie portfolio produktów i usług sprzyja udanym rozwiązaniom, a także pozwala eliminować słabe punkty. Rozwiązania, które nie zostały w pełni przyjęte przez rynek, pociągają za sobą wysokie koszty, problemy z jakością, a także szkodzą wizerunkowi firmy. Firma IGP Powder Coatings aktywnie temu przeciwdziała.

  • Stałe innowacje

   Innowacje to podstawa aktywnego, konkurencyjnego portfolio produktów i usług. Dzięki stałym innowacjom firma IGP Powder Coatings udoskonala branżę farb proszkowych. IGP to lider technologii w sektorze farb proszkowych z efektem, niskotemperaturowych farb proszkowych oraz systemów do podłoży wrażliwych na wysokie temperatury.

  • Konsekwentna wartość dodana i zróżnicowanie

   Wartość dodana dla klientów. To cel nowych produktów i udoskonaleń. IGP realizuje pomysły, projekty oraz propozycje udoskonaleń, które spełnią te wymagania. Dla firmy IGP Powder Coatings rozważne podejście do zasobów i środowiska w duchu zrównoważonego rozwoju to istotna wartość dodana.

 • Łańcuch dostaw i produkcja

  • Odpowiedzialne zakupy

   Monitorowanie pochodzenia wszystkich wykorzystywanych materiałów to jedno z najważniejszych kryteriów wyboru surowców i dostawców. Firma IGP Powder Coatings współpracuje wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami, którzy mogą potwierdzić bezpieczne i efektywne obchodzenie się z surowcami. Aby skrócić ścieżki dostaw, większość surowców sprowadzamy z Europy.

  • Bezpieczna i wydajna produkcja

   Firma IGP Powder Coatings działa według zasad Six Sigma, KVP (proces stałego doskonalenia) oraz Lean Management. Te strategie zarządzania procesami wykraczają poza wymagania certyfikacji ISO i gwarantują dziś czas wytworzenia produktów specjalnych wynoszący mniej niż dziewięć dni.

   Firmowi pełnomocnicy ds. bezpieczeństwa działania zapewniają bezpieczeństwo we wszystkich trzech zakładach produkcyjnych – w Polsce, Stanach Zjednoczonych i Szwajcarii. Inwestycje w maszyny, środki bezpieczeństwa i szkolenia pozwalają firmie IGP osiągać w produkcji wysoki poziom, który jest praktycznie nieosiągalny dla całej branży.

  • Logistyka magazynowa i logistyka dystrybucji na najwyższym poziomie

   Nasi klienci są zachwyceni dużą dostępnością produktów IGP. Większość standardowych produktów dostarczamy w ciągu 24 godzin. Centralny magazyn w Niemczech, z którego realizowane są dostawy w Europie, a także magazyny na rynkach lokalnych to ważne elementy strategii krótkich ścieżek o mniejszych emisjach – od etapu produkcji do chwili dostarczenia do klienta.