30

IGP-KORROPRIMER 3002A-A0

Podkład do malowania proszkowego na bazie żywic poliestrowych i epoksydowych specjalnie do gruntowania podłoży aluminiowych.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Mat
  • Gładka
  • Kolory
  • Jakość wnętrza

Aprobaty

  • Qualicoat nr P-1165, aprobata dwuwarstwowa

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
ca. 99 %
Gęstość:
1.5 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 24 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
ca. RAL 7012
ca. RAL 7042

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Aluminum (AlMg1), 0.8 mm obróbka bezchromowa
Sprawdzone kolory:
2-layer with IGP-DURA®face 5807
Grubość powłoki:
140 μm
Temperatura detalu:
180 °C, 10 min.
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Próba zginania na trzpieniu
≤ 6 mm
DIN EN ISO 1519 2011

Test udarności
≥ 20 inchp.
ASTM D 2794 1993

Test tłoczności Erichsena
≥ 5 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Test twardości Buchholza
≥ 80
DIN EN ISO 2815 2003-10

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 2000h
Infiltracja < 1 mm, brak pęcherzy.
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Test w mgle solnej z kwasem octowym, 2000 godz
Infiltracja < 1 mm, brak pęcherzy.
DIN EN ISO 9227 2017-07

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być wolne od olejów, smarów i produktów utleniania. Obróbka wstępna zależy od rodzaju podłoża i wymaganej ochrony antykorozyjnej. Zalecamy następujące obróbki wstępne:

Aluminium
  • Bezchromowa obróbka wstępna zgodnie ze specyfikacjami GSB International i QUALICOAT
  • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487
  • Anodowanie wstępne

Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności z użyciem taśmy. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie dostępne na rynku systemy elektrostatyczne, zarówno systemy ładowania koronowego, jak i tribo.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
60 μm - 80 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
170 °C20 min30 min
180 °C10 min20 min
190 °C8 min15 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.

Dodatkowe informacje

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.