10

IGP-KORROPRIMER 1001A-A0

Podkład z żywicy epoksydowej zapewniający najlepszą możliwą ochronę antykorozyjną na stali.

Pobieranie PDF

Właściwości

 • Głęboki mat
 • Gładka
 • Kolory
 • Jakość wnętrza

Aprobaty

 • Part of QSC-System
 • QSC ST2 PE-0015/IGP-KORROPRIMER 1001
 • QSC HD2 PE-0017/IGP-KORROPRIMER 1001

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.6 kg/l-1.8 kg/l
Okres przechowywania:
min. 12 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
ca. RAL 7035
ca. RAL 7043

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Stali 0.5mm
Temperatura detalu:
180 °C, 20 min.
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Test udarności
≥ 10 inchp.
ASTM D 2794 1993

Test tłoczności Erichsena
≥ 3 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być wolne od olejów, smarów i produktów utleniania. Obróbka wstępna zależy od rodzaju podłoża i wymaganej ochrony antykorozyjnej. Zalecamy następujące obróbki wstępne:

Stal
 • Czyszczenie strumieniowo-ścierne: Należy użyć elektrokorundu lub kondycjonowanego śrutu z ciętego drutu. Po obróbce strumieniowo-ściernej standardowy stopień czystości musi wynosić co najmniej SA 2 ½ (biały metaliczny połysk) zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4. Dalsze szczegóły można znaleźć w tej normie. Należy unikać ostrych krawędzi, zakładek itp. (patrz DIN EN ISO 12944-3).
Stal ocynkowana
 • Fosforanowanie cynkowe
 • Pasywacja chromianowa (III)
 • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487

Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności z użyciem taśmy. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie dostępne na rynku systemy elektrostatyczne, zarówno systemy ładowania koronowego, jak i tribo.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
60 μm - 100 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
170 °C25 min30 min
180 °C20 min25 min
190 °C10 min15 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów utwardzania, zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do utwardzania.
Aplikacja
Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi aplikacji VR 211.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.