VR208 - IGP-DURA®than 8909B, Transparentny
Odporna na wpływy atmosferyczne, jakość
przemysłowa

System farby proszkowej z połyskiem do ochrony powierzchni metalowych przed graffiti

Wprowadzenie

System 8909B został opracowany do stosowania, jako nawierzchniowa farba proszkowa zapewniająca permanentną ochronę powierzchni metalowych przed graffiti.

Aplikacja przy użyciu pistoletów typu Korona

Nanoszenie pierwszej warstwy przy nastawie napięcia 60 – 70 kV. Nanoszenie powłoki wierzchniej z wykorzystaniem 8909B przy nastawie napięcia 50 – 60 kV.

Efekt jonizacji wstecznej, można ograniczyć przez zastosowanie pierścieni odprowadzających jony (ładowanie nisko jonowe). Zalecamy zastosowanie dysz płaskich. Odstęp pistoletów podczas lakierowania można nastawić na 250 mm.
W celu optymalizacji rozkładu grubości powłoki podczas powlekania w trybie z długim skokiem manipulatora, należy dostosować szybkość urządzeń podających do szybkości transportu (dostosowany przebieg sinusoidalny pistoletów). Powlekanie w trybie z krótkim skokiem manipulatora, wymaga dostosowania wysokości skoku do odstępów pomiędzy pistoletami (dostosowane punkty zwrotne pistoletów). Konieczną aplikację ręczną w trybie półautomatycznym należy zasadniczo ograniczyć do niezbędnego domalowywania trudnych do pokrycia powierzchni.

Zalecamy grubość powłoki 50 μm – 70 μm. Przy powłokach o grubości > 90 μm w przypadku IGP-DURA®than 8909B mogą po utwardzeniu tworzyć się drobne pęcherzyki na polakierowanej proszkowo powierzchni. Nie jest zalecana aplikacja z wykorzystaniem pistoletów w technologii Tribo.

Odzysk

W przypadku aplikacji IGP-DURA®than 8909B, w trybie z odzyskiem zaleca się stałe dozowanie świeżej farby proszkowej.

Konserwację i czyszczenie wszystkich komponentów instalacji (pistoletów, węży, cyklonu…) należy przeprowadzić bardzo starannie.

Uziemienie

Podczas aplikacji IGP-DURA®than 8909B, szczególnie na już powlekanych podłożach, należy zadbać o dostateczne uziemienie powlekanych detali.

Utwardzanie

Proces utwardzania wymaga dokładnej regulacji temperatury.

Zbyt niska temperatura detalu może powodować pękanie powlekanej proszkowo powierzchni, zbyt wysoka temperatura z reguły powoduje żółknięcie i gazowanie warstwy farby proszkowej.
Ze względu na powyższe okoliczności zalecamy – przed rozpoczęciem produkcji – sporządzenie profilu temperatury pieca lakierniczego w warunkach produkcyjnych za pomocą miernika temperatury. Utwardzanie polakierowanych detali powinno w każdym przypadku odbywać się na podstawie kombinacji czasu utwardzania i temperatury detalu, określonej za pomocą specjalizowanego miernika, z uwzględnieniem zalecanych przez IGP parametrów. W żadnym przypadku nie wolno przekraczać zalecanych parametrów temperatury i czasu.

Wentylacja i wytwarzanie dymu

W przypadku 8909B, w trakcie procesu utwardzania powstają produkty rozkładu w postaci kaprolaktamu. Produkty rozkładu powodują intensywne wytwarzanie dymu, który należy usunąć z pieca lakierniczego przez dostateczną wentylację. Jeśli piec lakierniczy nie jest wyposażony w odpowiednią wentylację, konieczne jest skuteczne przewietrzanie pomieszczenia i pieca. Należy przy tym zapoznać się z listą wskazówek dotyczących szczególnego ryzyka (zwroty R Xn R20/R22 i zwroty R Xi R36/37/38). Produkty rozkładu odkładające się w piecu, szczególnie na ścianach i w otworach wentylacyjnych, powinny zostać usunięte w odpowiednim czasie.

Usuwanie

IGP-DURA®than 8909B trudno jest usunąć przy użyciu substancji chemicznych. Stosowane podczas powlekania zawieszki podtrzymujące detale, można oczyścić z farby proszkowej przez pirolizę lub inny proces temperaturowy.

Obowiązująca dokumentacja

Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania IGP-DURA®than 8909B

Niniejsze porady techniczne w zakresie zastosowania odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy, są jednak traktowane
tylko jako niewiążące wskazówki i nie zwalniają użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób.