38

IGP-RAPID®top 381ME-A1

Matowa nawierzchniowa powłoka proszkowa o drobnej strukturze do aplikacji dwuwarstwowej na wrażliwych na temperaturę materiałach drewnopochodnych we wnętrzach.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Głęboki mat
  • Wariant drobnej struktury
  • Mika perłowa
  • Jakość wnętrza

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 6 miesiące dla ≤ 25 °C
min. 9 miesiące dla ≤ 15 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
RAL Metallic i indywidualne metaliczne kolory na żądanie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
EGGER MBP-L 25mm
Sprawdzone ustawienie:
Testowany na Primer 13 o całkowitej grubości powłoki > 160 μm
Temperatura detalu:
135 °C, 5 min.
Próby mechaniczne
Test otworu zawiasu
≤ 1.1
IGP AA341.54

Badania chemiczne
Próba acetonowa
1N Poziom 2
IGP AA341.58

Dodatkowe właściwości
Zachowanie przy ścieraniu
C
DIN 68861 - 2 2020-07

Zachowanie w przypadku wystawienia na suche ciepło
C
DIN 68861-7 1985-04

Zachowanie pod wpływem wilgotnego ciepła
B
DIN 68861 - 8 2001-04

Odporność na światło
> 6
DIN EN 15187 2006-12

Zachowanie pod wpływem wilgotnego ciepła
i.O.
DIN 68930 2009-11
3 cykle: brak widocznych zmian

Zachowanie pod wpływem wilgotnego ciepła
i.O.
DIN 68930 2009-11
1 cykl: brak widocznych zmian

Zachowanie pod wpływem wilgotnego ciepła
i.O.
AMK-Merkblatt 005 2015-04
„Moduł 3, 10 cykli: brak widocznych zmian”

Zachowanie pod wpływem wilgotnego ciepła
i.O.
AMK-Merkblatt 005 2015-04
„Moduł 2, 14 dni: brak widocznych zmian”

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Jeśli fabryczne wykończenie powierzchni płyty MDF nie spełnia wymagań jakościowych produktu końcowego, powierzchnię należy przeszlifować. Dzięki temu materiał będzie miał równomiernie gładką powierzchnię i będzie wolny od wszelkich zanieczyszczeń, drobnych rys, kurzu, tłuszczu itp. Więcej informacji można znaleźć w IGP-TI 111.


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
80 μm - 100 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
130 °C12 min20 min
135 °C5 min10 min
150 °C4 min10 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów utwardzania, zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do utwardzania.
Możliwość odzysku
Małe porcje odzyskanego proszku można dodawać automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR201.1.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01. Muszą być również przestrzegane informacje techniczne IGP-TI 106 w przypadku efektów miki perłowej.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.