"Rosnące wymagania jakościowe naszych klientów bardzo mnie motywują".

Fekri Ibrahimi portret

Jako kierownik działu kontroli jakości Fekri jest w swojej pracy ważnym łącznikiem pomiędzy Działem Produkcji, Laboratorium, Działem Inżynierii Procesów, PPA i Działem Kontroli Jakości. I właśnie to Fekriemu najbardziej podoba się w jego pracy. Różnorodne zadania, kontakt z różnymi działami, a także uzyskany dzięki temu szeroki obraz procesów rozwiązywania problemów, których optymalizacja jest dla niego codziennym wyzwaniem.

W IGP Pulvertechnik AG Fekri pracuje już ponad 16 lat, a pracę tę zawdzięcza tak naprawdę nieszczęśliwemu przypadkowi. Jego ówczesny pracodawca – lakiernik samochodowy – musiał zamknąć firmę. Dla Fekriego praca w Dziale Produkcji IGP miała być rozwiązaniem tymczasowym. Okazała się jednak nową szansą. Później nastąpiło przejście z Działu Produkcji do Działu Kontroli Jakości, a po nim doszły jeszcze różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego. Dzisiaj Fekri jest uznanym specjalistą ds. jakości i technicznym kierownikiem zespołu. Jak sam przyznaje, w pełni utożsamia się ze swoim pracodawcą i jest bardzo zadowolony.

U swojego pracodawcy docenia przede wszystkim skupienie na pracownikach i brak ścisłej hierarchii. Ponadto według niego na podkreślenie zasługuje również to, że IGP odpowiednio promuje i wspiera swoich pracowników. Z jednej strony polega to na wspieraniu i kształceniu, a z drugiej – także na zapewnianiu różnych narzędzi, dzięki którym przedstawiciele wielu narodowości mogą harmonijnie ze sobą współpracować.

Z wielkim zainteresowaniem śledzi rozwój IGP. Tutaj w Szwajcarii, ale także globalnie. Dlatego z optymizmem patrzy w przyszłość. Oczywiście dostrzega jednak także pewne wyzwania i procesy, które wymagają optymalizacji. Także w tym zakresie Fekri służy swoim pełnym wsparciem ze Szwajcarii lub bezpośrednio na miejscu na przykład w Polsce, wdrażając swoje standardy jakości i odpowiednio szkoląc pracowników.

Ten ojciec trójki dzieci swój wolny czas spędza najchętniej z rodziną, do regularnego programu należą wspólne wycieczki.

Powrót