88

IGP-RAPID®complete 8862B-A2

Matowa, wysoce reaktywna jednowarstwowa bezbarwna powłoka proszkowa na bazie żywicy poliestrowej do prawdziwego drewna.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Głęboki mat
  • Naturalnie gładka
  • Transparentny
  • Jakość wnętrza

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.2 kg/l-1.4 kg/l
Okres przechowywania:
min. 6 miesiące dla ≤ 15 °C
min. 12 miesiące dla ≤ 5 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
Transparentny-bezbarwny

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
EGGER MBP-L 25mm
Grubość powłoki:
110 μm - 130 μm
Temperatura detalu:
130 °C, 3 min.
Próby mechaniczne
Test otworu zawiasu
1.1
IGP AA341.54

Badania chemiczne
Próba acetonowa
2N Poziom 2
IGP AA341.58

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Jeśli fabryczne wykończenie powierzchni płyty MDF nie spełnia wymagań jakościowych produktu końcowego, powierzchnię należy przeszlifować. Dzięki temu materiał będzie miał równomiernie gładką powierzchnię i będzie wolny od wszelkich zanieczyszczeń, drobnych rys, kurzu, tłuszczu itp. Więcej informacji można znaleźć w IGP-TI 111.


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
80 μm - 120 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
125 °C5 min9 min
130 °C3 min7 min
140 °C2 min5 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów utwardzania, zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do utwardzania.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR214.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 15 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Możliwość powtórnego powlekania
Do przemalowania konieczne jest lekkie przeszlifowanie.

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.