40

IGP-DURA®cryl 402SE-A1

Powłoka proszkowa o jedwabny połysku i grubej strukturze o doskonałych właściwościach antigraffiti i bardzo wysokiej odporności na warunki atmosferyczne.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Satyna
  • Gruba struktura
  • Mika perłowa

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 18 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
RAL Metallic i indywidualne metaliczne kolory na żądanie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Stali 0.5mm
Sprawdzone ustawienie:
Testowane na Korroprimer 10
Grubość powłoki:
60 μm - 80 μm
Temperatura detalu:
190 °C, 10 min.
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Test zginania na trzpieniu / Test taśmą
≤ 8 mm
DIN EN ISO 1519 2011

Test udarności / Test taśmą
≥ 10 inchp.
ASTM D 2794 1993

Badanie tłoczności / Test taśmą
≥ 2 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Test twardości Buchholza
≥ 100
DIN EN ISO 2815 2003-10

Badania starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych
QUV-SE-B-313, 600 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 500-1000h*
Bez infiltracji, bez pęcherzy. *w zależności od obróbki wstępnej.
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Naturalny test w mgle solnej, 500 - 1000 godz.*
Bez infiltracji, bez pęcherzy.
*w zależności od obróbki wstępnej.
DIN EN ISO 9227 2017-07

Badania chemiczne
Rozpuszczalniki organiczne
Znakomita odporność na rozpuszczalniki organiczne

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

W przypadku tego produktu wysoce zalecana jest właściwa dla podłoża obróbka wstępna i odpowiednie nałożenie podkładu. Aplikacja jednowarstwowa odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Aluminium
  • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487
  • Bezchromowa obróbka wstępna zgodnie ze specyfikacjami GSB International i QUALICOAT
  • Anodowanie wstępne
Stal
  • Fosforanowanie cynkowe
Stal ocynkowana
  • Fosforanowanie cynkowe
  • Pasywacja chromianowa (III)
  • Chromianowanie zgodnie z DIN EN 12487

Stosowność zastosowanej metody obróbki wstępnej powinna być na ogół wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok odpowiednimi metodami badawczymi. Minimalnym wymogiem dla podłoży aluminiowych / elementów ze stali ocynkowanej jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności z użyciem taśmy. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
60 μm - 80 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
180 °C15 min30 min
190 °C10 min20 min
200 °C8 min15 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.
Możliwość odzysku
Małe porcje odzyskanego proszku można dodawać automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR201.1.
Zgodność
Zanieczyszczenie innymi farbami proszkowymi może spowodować spadek połysku, powstawanie kraterów, utratę właściwości mechanicznych itp. Urządzenia i systemy aplikacyjne muszą być dokładnie oczyszczone przed i po użyciu proszku.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE
Pojemnik kartonowy 500 kg z 25 antystatycznymi torbami PE po 20 kg

Możliwość powtórnego powlekania
W przypadku przemalowania powłok proszkowych antygraffiti wymagane jest szlifowanie i wstępne testy.

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01. Muszą być również przestrzegane informacje techniczne IGP-TI 106 w przypadku efektów miki perłowej.

Usuwanie graffiti
Podczas usuwania grafitti należy przestrzegać następującej procedury:
- Czas kontaktu gaffiti z powierzchnią musi być jak najkrótszy
- Wstępne testy w celu doboru odpowiedniego środka do usuwania graffiti
- Dokładne spłukanie oczyszczonych miejsc wodą
- Czas kontaktu zmywacza do graffiti z powierzchnią musi być jak najkrótszy

Rekomendacja IGP:
- Elitarny środek do usuwania garfitti 007 firmy Crous Chemicals GmbH
- Socostript T4210P firmy Socomore
- Bonderite S-ST 1302 i Bonderite C-MC 400 firmy Henkel AG
- lub inny nieścierny środek czyszczący

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.