IGP-DURA®mix 334MA-C0

Matowa, elegancka powłoka proszkowa o drobnej strukturze i właściwościach rozpraszających ładunki elektrostatyczne (ESD).

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Głęboki mat
  • Wariant drobnej struktury
  • Kolory
  • Odpr. ład. elektr.

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 24 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
Na zamówienie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Stali 0.5mm
Grubość powłoki:
60 μm - 80 μm
Temperatura detalu:
170 °C, 15 min.
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Próba zginania na trzpieniu
≤ 5 mm
DIN EN ISO 1519 2011

Test udarności
≥ 10 inchp.
ASTM D 2794 1993

Test tłoczności Erichsena
≥ 3 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Test twardości Buchholza
≥ 80
DIN EN ISO 2815 2003-10

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 500-1000h*
Bez infiltracji, bez pęcherzy. *w zależności od obróbki wstępnej.
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Naturalny test w mgle solnej, 500 - 1000 godz.*
Bez infiltracji, bez pęcherzy.
*w zależności od obróbki wstępnej.
DIN EN ISO 9227 2017-07

Badania chemiczne
Kwasy i zasady
Dobra odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i zasad.

Rozpuszczalniki organiczne
Ograniczona odporność na rozpuszczalniki organiczne.

Dodatkowe właściwości
Długotrwała odporność na ciepło
> 100°C allmähliche Vergilbung

odporność na wyładowania elektrostatyczne
TI 101
DIN EN 61340-2-3 2017-05
Rezystancja wyładowania elektrostatycznego to zmierzona rezystancja styku między elektrodą na powlekanej powierzchni a potencjałem ziemi. Pomiar prowadzony jest zgodnie z normą DIN EN 61340-2-3 «Metody
badań do określania rezystancji i rezystywności stałych płaskich materiałów stosowanych w celu uniknięcia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych”.

Przetwarzanie

Sprzęt lakierniczy
Wszystkie dostępne na rynku systemy elektrostatyczne, zarówno systemy ładowania koronowego, jak i tribo.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
60 μm - 80 μm
Przy grubszych warstwach powłoka proszkowa staje się izolująca.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
160 °C20 min40 min
170 °C15 min30 min
180 °C10 min20 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR214.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE
Pojemnik kartonowy 500 kg z 25 antystatycznymi torbami PE po 20 kg

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.