87

IGP-RAPID®complete 871TA-I1

Matowa powłoka proszkowa o drobnej strukturze na bazie żywic poliestrowych o zoptymalizowanym odbiciu promieniowania podczerwonego, odporna na warunki atmosferyczne i wysoce reaktywna.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Głęboki mat
  • Drobna struktura
  • Kolory
  • Przemysłowa jakość zewnętrzna
  • Zoptymalizowana IR

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.3 kg/l-1.6 kg/l
Okres przechowywania:
min. 6 miesiące dla ≤ 15 °C
min. 12 miesiące dla ≤ 5 °C
min. 24 miesiące dla ≤ -20 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
Odcienie RAL i NCS-S, własne kolory na żądanie

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Stal ocynkowana + Coil-coating
Grubość powłoki:
80 μm - 120 μm
Temperatura detalu:
130 °C, 3 min.
Cechy wizualne
Stopień połysku:
4-14 R’/60°
DIN EN ISO 2813 2015-02
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Badania starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych
1 rok Floryda, 5° na południe
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 2810 2021-01

QUV/SE-B-313, 300 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Lampy ksenonowe, 10000 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-2 2014-03

Badania korozyjne
Test wody kondensacyjnej, 1000h
GT ≤ 1
DIN EN ISO 6270-2 2018-04

Naturalny test w mgle solnej, 1000h
GT ≤ 1
DIN EN ISO 9227 2017-07

Badania chemiczne
Próba acetonowa
2N Poziom 2
IGP AA341.58

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Metal wstępnie malowany należy odtłuścić i przeszlifować, aby zapewnić przyczepność międzywarstwową.
Przydatność zastosowanego podłoża i metody wstępnej obróbki powinna zasadniczo zostać wcześniej sprawdzona przez wykonawcę powłok za pomocą odpowiednich metod badawczych.
Minimalnym wymogiem jest przeprowadzenie testu wrzącej wody z następującym po nim testem przyczepności na przekroju poprzecznym i testem taśmy. Odwołujemy się do wytycznych certyfikacji GSB International, Qualicoat i Qualisteelcoat. Więcej informacji: patrz także nasza specjalna ulotka dotycząca obróbki wstępnej (IGP-TI 100).


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie konwencjonalne systemy elektrostatyczne z ładowaniem koronowym.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
80 μm - 120 μm
Jednorodny wynik powlekania dla powłok strukturalnych lub różnice w sile krycia specyficzne dla artykułu i koloru mogą wymagać większej grubości powłoki. Należy przestrzegać odpowiednich wytycznych dotyczących stosowania. W celu wstępnego obliczenia wymaganej ilości farby proszkowej należy określić wymaganą grubość powłoki dla każdego artykułu.
Parametry utwardzania
TObjektminmax
125 °C5 min9 min
130 °C3 min7 min
140 °C2 min5 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów utwardzania, zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do utwardzania.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum. Należy przestrzegać instrukcji stosowania VR214.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 20 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Możliwość powtórnego powlekania
Do przemalowania konieczne jest lekkie przeszlifowanie.

Ochrona powlekanych detali
Części powlekane należy po schłodzeniu zapakować odpowiednimi materiałami bez plastyfikatorów. Powinny być przechowywane zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi, aby uniknąć tworzenia się kondensatu, a tym samym zacieków na powłoce.

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.