80

IGP-DURA®than 8009B-A0

Poliuretanowa lakier proszkowa bezbarwny o wysokim połysku, odporna na warunki atmosferyczne i spękania, do wnętrz i na zewnątrz.

Pobieranie PDF

Właściwości

  • Połysk
  • Gładka
  • Transparentny
  • Przemysłowa jakość zewnętrzna

Właściwości farby proszkowej

Wielkość ziarna:
< 100 μm
Składniki nielotne:
> 99 %
Gęstość:
1.2 kg/l-1.3 kg/l
Okres przechowywania:
min. 24 miesiące dla ≤ 25 °C
w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu
Odcienie kolorów:
Transparentny-bezbarwny

Właściwości powłoki

Sprawdzone pod kątem
Podłoża:
Aluminum (AlMg1), 0.8mm, chromianowane
Grubość powłoki:
60 μm - 80 μm
Temperatura detalu:
190 °C, 10 min.
Cechy wizualne
Stopień połysku:
85-100 R’/60°
DIN EN ISO 2813 2015-02
Próby mechaniczne
Test przyczepnosci metodą siatki nacięć
Gt 0
DIN EN ISO 2409 2020-12

Próba zginania na trzpieniu
≤ 5 mm
DIN EN ISO 1519 2011

Test udarności
≥ 20 inchp.
ASTM D 2794 1993

Test tłoczności Erichsena
≥ 5 mm
DIN EN ISO 1520 2007-11

Test twardości Buchholza
≥ 80
DIN EN ISO 2815 2003-10

Badania starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych
1 rok Floryda, 5° na południe
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 2810 2021-01

QUV/SE-B-313, 300 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-3 2014-03

Lampy ksenonowe, 1000 godz
> 50 % Połysk resztkowy
DIN EN ISO 16474-2 2014-03

Przetwarzanie

Przygotowanie powierzchni

Nadaje się do powlekania już pomalowanych powierzchni, szczególnie do ochrony powłok metalicznych.

Przydatność obróbki wstępnej musi być wcześniej sprawdzona przez przetwórcę przy użyciu profesjonalnych metod testowych. W tym kontekście odsyłamy do wytycznych Qualicoat, GSB i Qualisteelcoat. Więcej informacji -> IGP TI100 Obróbka wstępna metali.


Sprzęt lakierniczy
Wszystkie dostępne na rynku systemy elektrostatyczne, zarówno systemy ładowania koronowego, jak i tribo.
Przy budowie i eksploatacji lakierni proszkowych należy przestrzegać następujących przepisów: ATEX RL 2014/34/UE, EN 50177, DIN EN 16985.
Zalecana grubość powłoki
60 μm - 80 μm
Parametry utwardzania
TObjektminmax
180 °C15 min25 min
190 °C10 min15 min
200 °C5 min10 min
W celu ustalenia optymalnych parametrów wypalania zaleca się w każdym przypadku wykonanie praktycznych prób z wykorzystaniem danego detalu i pieca do wypalania.
Aplikacja
Barwione transparentne powłoki proszkowe nadają się głównie do małych części lub konstrukcji rurowych, a nie do dużych, płaskich powierzchni. Ponadto na wrażenie wizualne duży wpływ ma grubość i jednorodność powłoki: różne grubości warstwy dają różne odcienie kolorów! Z tego powodu nie zaleca się ponownego malowania barwionych, bezbarwnych powłok proszkowych w celach naprawczych.
Przed użyciem proszku należy dokładnie oczyścić urządzenia i systemy malarskie.
Możliwość odzysku
Małe porcje proszku pochodzącego z odzysku mogą być dodawane automatycznie, jeśli to możliwe, do świeżego proszku. Ważne: Ogranicz nadmiar napylania do absolutnego minimum.

Dodatkowe informacje

Opakowanie
Pudło kartonowe 15 kg z włożoną antystatyczną torbą PE

Czyszczenie
Części pokryte powłoką należy czyścić zgodnie z wytycznymi RAL-GZ 632 lub SZFF 61.01.

Usuwanie i zagospodarowanie farb
Po zużyciu wyroby powlekane należy przekazać do normalnego procesu recyklingu. Metody utylizacji szlamów lub pozostałości proszków muszą być zgodne z lokalnymi przepisami urzędowymi, biorąc pod uwagę kod odpadów „080201 Odpady proszków lakierniczych” zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów.

Niniejsze doradztwo techniczne odpowiada obecnemu stanowi wiedzy. Stanowi ono jednak tylko niewiążące wskazówki i nie zwalnia użytkownika z obowiązku wykonania własnych prób. Zastosowanie, użycie i przerób produktów odbywa się poza naszą kontrolą i w związku z tym wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Przed użyciem należy sprawdzić kartę charakterystyki substancji chemicznej.