14.07.2023

IGP-DURA®one 56 – rozszerzony zakres wypalania

Testy potwierdzają wyjątkową łatwość zastosowania wysoce reaktywnego systemu proszkowego, możliwą dzięki wprowadzeniu energooszczędnej, przyszłościowej serii farb proszkowych IGP-DURA®one 56.

Chociaż system niskotemperaturowy jest w pełni utwardzany w czasie krótszym niż 15’ i temperaturze detali 160°C we wszystkich oferowanych wariantach powierzchni, w codziennej pracy mieszanej można również stosować kombinacje utwardzania o znacznie wyższych temperaturach detali i czasach do 10’ 190°C. Zapewnia to szeroki, łatwy w dotrzymaniu zakres wypalania, w którym można zaoszczędzić energię poprzez obniżenie temperatury pieca lub wdrożyć szybsze procesy wypalania w niezmienionej temperaturze.

Minimalne (15’ 160°C) i maksymalne (10’ 190°C) kombinacje utwardzania IGP-DURA®one 56 określone w arkuszu technicznym lub na etykiecie pojemnika wyznaczają granice bezpieczeństwa, w których osiąga się najwyższy połysk i stabilność koloru przy różnych kombinacjach utwardzania. Jest to ważne na przykład wtedy, gdy przy dużych projektach kilku lakierników chce przeprowadzać powlekanie jednocześnie z różnymi parametrami wstępnie ustawionymi dla swoich zadań, a mimo to ma zostać zapewniona jak największa całkowita jednorodność powlekania.

Firmy zajmujące się powlekaniem, które chcą stosować reaktywny system niskotemperaturowy IGP-DURA®one 56 przy jeszcze wyższych temperaturach detali lub dłuższych czasach przetrzymywania w piecu, mogą skontaktować się z osobą kontaktową IGP.